Tarieven van aanvullend onderzoek, zoals bloedprikken – Huisartsenpraktijk Reimer & Beenders – Haarlem
Burgemeester Sandbergstraat 22 2013 BS Haarlem Tel:023-5315290, voor spoed toets 1
Header afbeelding

Tarieven van aanvullend onderzoek, zoals bloedprikken

De huisartsenzorg kost geen geld. Deze basiszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is voor iedereen met een Nederlandse verzekering gedekt.

Let op!

Alle onderzoeken die wij aanvragen zoals röntgenfoto’s, bloedonderzoek, kweekjes bij het laboratorium (bijv SOA screening) vallen onder uw eigen risico. Dit geldt ook voor de medicijnen die wij voorschrijven.
De eerste € 385,= moet u dus zelf betalen.

Wij vragen u om zelf te informeren bij uw zorgverzekering welke zaken wel en niet vergoed worden.
Voor bepaalde zorg hoef je niet zelf de eerste kosten te betalen. Het eigen risico geldt niet voor:

Verzekerden jonger dan 18 jaar
Kosten van de huisarts
Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering
Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar
Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie)
Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen)
Bevolkingsonderzoek (indien er aanvullend onderzoek nodig is dan valt dit wel onder uw eigen risico)

Klik hier voor een overzicht van de kosten van bloedprikken: Tarieven – Atalmedial