Afspraken, informatie over praktijkondersteuning en waarneming – Huisartsenpraktijk Reimer & Beenders – Haarlem
Burgemeester Sandbergstraat 22 2013 BS Haarlem Tel:023-5315290, voor spoed toets 1
Header afbeelding

Afspraken, informatie over praktijkondersteuning en waarneming

Huisartsenpraktijk Reimer & Beenders
Burgemeester Sandbergstraat 22
2013 BS Haarlem
Tel: 023-5315290

Wij zijn gevestigd in Haarlem centrum (overal betaald parkeren) en er zal beperkte parkeermogelijkheden zijn.

Mogen wij u daarom adviseren, indien mogelijk, naar ons toe te komen:
* Lopend of per fiets. Dit draagt bij aan de gezondheid en kost u niets!
* Per openbaar vervoer. Voor bus 8 of 81 is dit de halte Ruychaverstraat op de Zijlweg; waarna 1 minuut lopen. Voor de bussen 50, 255, 340, 346 of voor bus 356 is dit de halte Raaksbrug; waarna 5 minuten lopen.
Mocht u toch een parkeerplek zoeken voor uw auto, dan raden wij u parkeergarage de Raaks aan, Zijlvest 45 in Haarlem (5 min lopen).

Afspraken
U kunt vanaf heden online bij ons via de website herhaalrecepten aanvragen, korte medische vragen stellen en afspraken maken.
Zie hiervoor onderstaande linkjes. Wel moet u zich eerst registreren met een emailadres en zullen wij u eerst telefonisch benaderen om te kijken of u degene bent die de service aanvraagt.

Spreekuren
Het spreekuur is alleen op afspraak en vindt elke ochtend en middag plaats. Huisarts Cleo-Lotte Reimer-Vervoort werkt op maandagen om de week (op de oneven weken), woensdag, donderdag en vrijdag, huisarts Karen Beenders-Fijlstra werkt op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om de week (op de even weken). De assistente vraagt u naar de aard van de klacht, met name om in drukke periodes het spreekuur goed te kunnen plannen. De duur van een afspraak met de dokter is 15 minuten en is geschikt voor het bespreken van 1 klacht. Wilt u meer dan één probleem met de arts bespreken of verwacht u meer tijd nodig te hebben, kunt u dit met de assistente overleggen. 

Visites
Wanneer het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aan vragen bij de assistente voor 10.30 uur (dat geldt vanzelfsprekend niet voor spoedvisites). Het huisbezoek wordt alleen afgelegd in het geval van medische noodzaak.

Telefonisch spreekuur
Wanneer u de dokter telefonisch wilt spreken kunt u in de ochtend contact opnemen met de assistente. Zij noteert uw naam, telefoonnummer en de reden van het gesprek. De dokter belt u dan tussen 12.00 en 14.00 uur of tussen 16.30 en 17.00 uur terug.

Assistente
Bij de assistente kunt u naast medische en administratieve vragen terecht voor: urineonderzoek (graag inleveren voor 10.00 uur), bloeddrukmeting, controle op hart- en vaatziekten, maken van een hartfilm, onderzoek van de bloedvaten, injecties, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, maken van uitstrijkjes, het verbinden van wonden en voor eenvoudige medische problemen. Belt u even van te voren zodat de behandelkamer vrij gepland is.

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner chronische ziekten (somatiek)

In onze praktijk is op zoek naar een nieuwe praktijkondersteuner voor chronische ziekten. Een praktijkondersteuner heeft spreekuren voor mensen met suikerziekte, longziekte en hart- en vaatziekten. De huisartsen doen deze controles zelf, totdat er een nieuwe praktijkondersteuner voor somatiek is aangenomen.

Patiënten met suikerziekte komen meestal 4x per jaar voor controle,waarbij in elk geval 1x per jaar een grote controle plaatsvindt met bloed- en urine onderzoek. De controles worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner, de huisartsen en de praktijkassistenten. Wij zijn aangesloten bij de KCOETZ, een ketenzorg-project voor Diabetes Mellitus, om de kwaliteit van onze zorg op dit gebied te verbeteren. Indien u meer informatie wilt over de ketenzorg/ KCOETZ kunt u dit vragen bij de praktijkondersteuner of de assistente.

Patienten met longziekten (astma/ copd) en hoge bloeddruk komen minimaal 1x per jaar bij de praktijkondersteuner of de huisarts, maar afhankelijk van de klachten kan dit ook vaker zijn.

Verder kan zij u ook helpen bij vragen over preventie van hart-en vaatziekten/ levensstijl en stoppen met roken.

Indien u serieuze plannen hebt om te stoppen met roken en daar begeleiding bij wenst kunt u een afspraak met haar inplannen.

Praktijkondersteuner GGZ
Mari-Lou de Roode werkt op woensdag in onze praktijk als praktijkondersteuner GGZ voor zowel kinderen als volwassenen. Dit houdt in dat zij mensen met psychosociale klachten behandelt en begeleid. Ook mensen met lichte chronische psychische problematiek kunnen bij haar terecht. Zij is een zeer ervaren psychologe en kan veel voor mensen betekenen.

Vaak zijn een aantal gesprekken met een praktijkondersteuner en korte interventies voldoende om vooruitgang te boeken. Soms blijkt dat doorverwijzing naar specialistische en langdurigere zorg gewenst en nodig. Gezamenlijk wordt dan gekeken welke hulp het best passend is.

De huisarts kijkt bij een patiënt met psychische klachten welke zorgverlener daar het meest geschikt voor is. Dit kan een instelling voor psychiatrie zijn, de psycholoog maar ook een van onze praktijkondersteuners. Afspraken met de praktijkondersteuner moeten minimaal 48 uur van te voren worden afgezegd. Anders zijn wij genoodzaakt kosten voor de gemiste afspraak aan u door te berekenen. Deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Zorg voor kwetsbare ouderen
Wij zijn aangesloten bij Wijkgerichte Zorg. Met Wijkgerichte Zorg krijgen kwetsbare ouderen in Zuid-Kennemerland de juiste zorg en aandacht. Zo zorgen wij als professionals er samen voor, dat deze ouderen veilig in hun eigen omgeving blijven wonen. Wijkgerichte Zorg is een samenwerking van huisartsen en de verpleegkundigen ouderenzorg van de aangesloten VVT- en thuiszorginstellingen (Met de Thuiszorg, Zorgbalans, Viva Zorggroep, Zorggroep Reinalda, Buurtzorg, de Zorgspecialist, Sint Jacob en Kennemerhart).

Waarvoor kunt u wijkgerichte Zorg benaderen?
– Heeft u te maken met beginnende dementie?
– Bent u mantelzorger en heeft u daar ondersteuning bij nodig?
– Heeft u een andere vraag over zorg aan huis voor ouderen?
– Vraagt u zich af bij wie u terecht kunt met uw vragen?

Website: https://wijkgerichte-zorg.nl
Tel: 06-23584652

Waarneming
Indien de praktijk gesloten is in verband met vakantie, ziekte of nascholing e.d. belt u

  • (24 uur per dag, 7 dagen per week) voor levensbedreigende spoedgevallen waarbij iedere seconde telt:  112
  • (op werkdagen van 08:00 uur – 17:00 uur) voor alle overige spoedgevallen en urgente medische problemen die niet kunnen wachten totdat onze praktijk weer open is gewoon ons praktijknummer 023-5315290. Via de meldtekst en het keuzemenu kunt u een keuze maken om automatisch doorverbonden te worden met een van onze waarnemende praktijken. Dit zijn altijd praktijken vlak bij ons in de buurt. Het is dus niet meer nodig de doktersdienst te bellen!!!!!
  • (tijdens de avond vanaf 17:00, de nacht, in de weekenden en  tijdens nationale feestdagen) voor alle overige spoedgevallen en urgente medische problemen die niet kunnen wachten totdat onze praktijk of een van de waarnemende praktijken weer open is 023-2242526. U wordt dan verbonden met de Spoedpost dit is de gecombineerde huisartsenpost en spoedeisende hulppost in onze regio.

Informatie over onze Waarneemgroep
Om te zorgen dat u altijd, indien nodig, bij een huisarts terecht kunt, ook al is uw eigen huisarts op vakantie, ziek of afwezig door een andere reden, werken verschillende huisartspraktijken samen. De volgende praktijken maken deel uit van onze Waarneemgroep:

Huisartsenpraktijk Naarden
Huisartsenpraktijk Scherpenzeel
Huisartsenpraktijk Thoolen
Huisartsenpraktijk Stronkhorst
Huisartsenpraktijk Kraay & Ensink

Bij capaciteitsproblemen kunnen daar aan toegevoegd worden de praktijken:

  1. Huisartsenpraktijk Zwart
  2. Huisartsenpraktijk Christiaanse
  3. Huisartsenpraktijk Peters
  4. Huisartsenpraktijk van Bree

Informatie over de spoedpost
De waarneming in de avond, de nacht, weekenden en nationale feestdagen is geregeld via de stichting spoedpost Haarlem. Dit is een samenwerkingsverband van alle huisartsen in de regio Haarlem en de spoedeisende hulp van het Spaarne Gasthuis. De spoedpost is gehuisvest op twee locaties, te weten in het Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid (voorheen Kennemer Gasthuis locatie Zuid en daarvoor weer het EG of Elisabeths Gasthuis) en in het Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord (voorheen Kennemer Gasthuis locatie Noord). Afhankelijk van uw woonadres wordt u verwezen naar een van beide locaties. U kunt alleen telefonisch een afspraak maken met de spoedpost (zie boven voor het telefoonnummer). Houdt u, uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adresgegevens:
Spoedpost Haarlem-Zuid (in het Spaarne Gasthuis Haarlem-Zuid): Boerhaavelaan 22, Haarlem
Spoedpost Haarlem-Noord (in het Spaarne Gasthuis Haarlem-Noord): Vondelweg 999, Haarlem